“Waar vind je nog zoveel lol voor € 16,- euro?”

— NUT Dept. Twisk | Goed voor Elkaar!

 Lidmaatschap van ’t NUT:

Door uw lidmaatschap houdt u ’t NUT in stand. Zo kunnen we evenementen blijven organiseren en zorgen dat verenigingen die uit ’t NUT zijn voortgekomen, ook blijven bestaan. Bovendien heeft u met uw lidmaatschap veelal VRIJ ENTREE tot onze evenementen!

 Zelf overmaken:

Uw lidmaatschapsgeld kunt u overmaken op onze bankrekening: IBAN: NL83RABO01236 04 109 ten name van Departement Twisk. U kunt er ook voor kiezen om direct online uw betaling uit te voeren.

De voordelen

NUT-lidmaatschap

16 per jaar
  • Verzekerd zijn van bijna 8 tot 10 evenementen per jaar
  • Contact met buurtgenoten, dorpsbewoners
  • Contact met mensen die uw interesse delen
  • Verbonden voelen met uw woonplaats of geboorteplaats
  • Op de hoogte zijn van lokaal en regionaal nieuws en activiteiten
  • Het in stand houden van een mooie vereniging die er toe doet
  • Vrijwel overal GRATIS ENTREE waar mogelijk

Informatie:

Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen is een mensgerichte organisatie en kent een overkoepelende vereniging die door het organiseren van activiteiten de deelname van alle burgers tot maatschappelijke activiteiten wil bevorderen. De vereniging kent een groot aantal werkgebieden: departementen genaamd. Het Nut streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. Meer weten over het Nut? Klik dan hier